Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Blogi

Narkokuritegude puhul on võimalik karistust asendada raviga

Üldteada olevalt on riigi ja ühiskonna suhtumine narkoainetesse tauniv ning karistused kipuvad olema üsna karmid. 01.07.2019 jõustus aga seadusemuudatus mis annab võimaluse narkootiliste ainetega seonduvate süütegude puhul karistamist vältida. Eelkõige puudutab see isikuid, kes näiteks tellivad omatarbeks postiga psühhotroopseid aineid ning kellel esineb vastavate ainete suhtes sõltuvushäire. Eeltoodu puudutab ka ravimeid, peaasjalikult rahustava toimega, mille [...]

|2020-03-31T11:19:52+03:0031/03/2020|Karistusõigus|

Kas maaomanike õigused on ikka piiramatud (juurdepääsutee vaidluse näitel)

Mind ajendas kirjutama minu tuttavate vaidlus oma uue naabriga. Nimelt mõõtis vald maade erastamise käigus kinnistute sisse ka kruusatee, mis ühendas neid suure maanteega. Selliseid kinnistuid, mis läbi selle tee ligipääsu omasid, on neli. Muu ligipääs nendele kinnistutele avalikult kasutatavale teele aga puudub. Varasemalt kõik toimis kinnistute omanike vaikival kokkuleppel nagu enne erastamise toimumist. Kõik [...]

|2019-09-18T10:50:30+03:0018/09/2019|Asjaõigus|

Rahvusvaheline lapserööv

Tänapäeval ei ole midagi ebatavalist selles, kui üks lapsevanem soovib koos lapsega kolida elama välismaale. Perekonnaõigusest tulenevate nõuete mittearvestamisel seejuures võib tulemuseks olla lapserööv. Mis on lapserööv Lapseröövist saab rääkida siis, kui alla 16-aastane laps on viidud välisriiki või hoitakse teda seal kinni hooldusõigusliku vanema või asutuse nõusolekuta. Seega on seaduslikult lapsega teise riiki kolimiseks [...]

|2019-04-23T13:42:28+03:0023/04/2019|Perekonnaõigus|

Väärteomenetlus – kas ikka on nii lihtne?

Väärteomenetlus on selline õigusmenetlus, kus inimesed tihti ei tule selle pealegi, et seal saaks või peaks kasutama advokaadi õigusabi. Teadmatusele vaatamata on olukordi, kus kaitsja palkamine on panuseid (nt kaalul on tööks vajalik auto juhtimisõigus või arvestatav rahasumma) arvestades põhjendatud ning kaitse võib viia karistuse tühistamiseni. See blogi räägib väärteomenetlusest. Mis on väärteomenetlus Väärteomenetlus on [...]

|2019-03-14T12:17:10+02:0014/03/2019|Karistusõigus|

Ehitusvaidlus: põhjused ning vaidluste vältimise võimalused

Heringson GLO advokaadibüroosse jõuavad tihti väikese ja keskmise suurusega ehitusettevõtted, kes on reeglina alltöövõtjad ning kellel on tekkinud ehitusvaidlus peatöövõtja ja/või tellijaga. Ilmselt ei ole saladus, et tulenevalt hindade järsust tõusust on paljude ehitusprojektide eelarved ületatud ja seda nii elamu- kui ka äripindade arenduses. Hinnasurve ja eelarvete ületamine tingib aga peatöövõtjate püüdlused kuidagi leevendada tekkinud puudujääke. Selleks [...]

|2019-02-12T14:04:40+02:0012/02/2019|Ehitusõigus|

Ärisaladuse kaitse

17.12.2018 jõustus ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus (EKTÄKS), mis kehtestab ärisaladuse kaitse. Seadus võeti vastu ärisaladuse kaitse direktiivi Eesti õigusesse üle võtmiseks. Tegu ei ole revolutsioonilise seadusega, üsna sarnane käsitlus ärisaladusest on Eesti kohtupraktikas varasemast juba olemas. Ebaausa konkurentsi takistamise regulatsioon on suurte muudatusteta toodud üle konkurentsiseadusest. "Ebaaus konkurents" ise on samatähenduslik varasema [...]

|2019-01-23T21:53:57+02:0023/01/2019|Äriõigus|

Saabus õigusselgus ehitusseaduse alusel väljastatud ehituslubade kehtivuse osas

9. märtsi 2016. a Riigikohtu lahendiga saime terve mõistuse võidu ja õigusselguse. Kahjuks see enam väga paljusid ei aita, kuna vaidlus sai alguse varem kehtinud ehitusseaduse ajal ja tänaseks on jõustuda jõudnud ehitusseadustik. Varasema ametnike ja kohtute lähenemise kohaselt ehitusseaduse § 25 lg 2 ei võimaldanud tõlgendust, mille kohaselt saaks arvesse võtta, et ehitusloa kehtivus oli [...]

|2019-01-28T16:37:56+02:0011/03/2016|Lahend|

Kas riik erikohtleb Estonian Airi?

9. oktoobril 2015. a kanti registrisse Aktsiaselts Nordic Aviation Group, mis kuulub täies ulatuses riigile, ning mis alates 8. novembrist 2015. a on sisuliselt asunud toimetama Eesti riikliku lennukompaniina, korraldades lende. 7 novembril 2015. a kell 19 andis äriühing pressikonverentsi, milles tutvustas oma plaane[1]. Kõlama jäid järgmised tsitaadid: “Jätkamine saab olema keeruline, aga heameel on [...]

|2019-01-28T16:37:19+02:009/11/2015|Arvamus|

Kuidas me liiklusohutusse panustasime

Suvepoole leidis aset üks juhtum, kui kaitsesin Haapsalu kohtumajas isikut, kellele heideti ette asulas kiiruse ületamist. Kiiruseületaja raius nagu rauda, et tema oli oma arusaamise kohaselt asulast väljas maanteel, kuna tee servas oli sinisel taustal Ridala valla algust tähistav märk (juhatusmärk 641) ning märgist edasi tee servas enam maju ei paistnud. Kohus otsustas seepeale minna [...]

|2019-01-28T16:36:11+02:009/02/2015|Arvamus|

Menetluskulude jaotusest alates 1. jaanuarist 2015. a

Alates 1. jaanuarist kehtiva tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt saab menetlusosaline taotleda menetluskulude summaarset kindlaksmääramist nende menetluskulude osas, mis tsiviilasja toimikust ei kajastu (nagu näiteks tehingulise esindaja tasu) üksnes siis, kui menetlusosaline on esitanud igas kohtuastmes kohtu poolt määratud tähtaja jooksul kohase menetluskulude nimekirja. Enne 2014. a lõppu oli menetlusosalistel õigus esitada menetluskulude summaarse kindlaksmääramise taotlus asjas [...]

|2019-01-28T16:35:24+02:0026/01/2015|Lahend|