Advokaadibüroo Heringson GLO tegutsemisvaldkond on väga lai ning me nõustame kliente sisuliselt kõigis õigusküsimustes olles siiski keskendunud peamiselt tsiviil- ja haldusõigusele. Samas arvestades õigussuhete keerukust ja omavahelist põimumist on advokaadibüroo advokaadid esindanud ja kaitsnud kliente ka kriminaal- ja väärteomenetlustes.

Võlaõigus

 • Ettevõtte üleminek
 • Kahju hüvitamine
 • Käsundusleping
 • Laenuleping
 • Lepingud
 • Liisinguleping
 • Müügileping

Kinnisvaraõigus

 • Hüpoteegid
 • Kinnisvarakoormatised
 • Kinnisvaraobjektide juriidiline audit
 • Rendi- ja üürisuhted
 • Servituudid
 • Üürileandja pandiõigus

Ehitusõigus

 • Ehitamine
 • Ehitusjärelevalve
 • Ehituslepingud
 • Ehitustööde riigihanked
 • FIDIC-lepingud
 • Kinnisvaraarendus
 • Planeeringud

Riigihanked

 • Hankijate nõustamine ja esindamine
 • Pakkujate nõustamine ja esindamine
 • Riigihankemenetluste nõustamine

Intellektuaalne omand

 • Autoriõigused
 • Domeeninimed
 • Intellektuaalne omand
 • Kaubamärgid
 • Patendid

Läbirääkimised ja lepitusmenetlus

 • Läbirääkimised
 • Lepitaja
 • Lepitusmenetlus

Kohtumenetlus ja arbitraaž

 • Arbitraaž
 • Halduskohtumenetlus
 • Tsiviilkohtumenetlus
 • Vaidemenetlus

Pankrotiõigus ja saneerimine

 • Äriühingute ümberkujundamine
 • Pankrotimenetlus
 • Saneerimine
 • Võlausaldajate ja võlgnike esindamine
 • Võlgade restruktueerimine

Pangandus- ja finantsõigus

 • Finantstehingud
 • Investeeringud
 • Kapitalipaigutus
 • Projektfinantseering
 • Refinantseerimisprojektid
 • Tagatised
 • Väärtpaberid

Äriühingu- ja majandusõigus

 • Juhtkonna vastutus
 • Erikontroll
 • Jagunemised
 • Ümberkujundamised
 • Äriühingute lõpetamine
 • Likvideerimine

Maksuõigus

 • Käibemaks
 • Maksuhaldur
 • Maksunõustamine
 • Tulumaks

Tööõigus

 • Avalik teenistus
 • Koondamine
 • Tööandja
 • Töölepingud
 • Tööõigus
 • Töötaja

Transpordiõigus

 • CMR-konventsioon
 • Ekspedeerimisvaidlused
 • Incotermsi tarneklauslid
 • Transport

Keskkonnaõigus

 • Keskkonnakaitse
 • Keskkonnaõigus
 • Keskkonnatasu

Perekonnaõigus

 • Abielu
 • Elatis
 • Pärimisõigus
 • Perekonnaõigus
 • Ühisvara jagamine

Karistusõigus

 • Kriminaalõigus
 • Väärteoõigus