Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Kriminaalõigus ja väärteoõigus

Kriminaalõigus ja väärteoõigus2019-05-15T14:45:27+03:00

kaitsja

Advokaadibüroo Heringson GLO advokaadid kaitsevad kliente kriminaalasjades ja väärteoasjades kliendi esimesest kokkupuutest politseiga kuni menetluse lõpuni. Mida varem meie kaitsja koostööd Sinuga alustab, seda paremad on tulemused.

Karistusõiguse meeskond

Büroos on karistusõigusega tegelema spetsialiseerunud vandeadvokaat Risto Käbi ja advokaat Indrek Kukk, kelle tööst suure osa moodustabki just kriminaalõigus ja väärteoõigus.

Eesti Advokatuuri liikmetena oleme pädevad esinema kõigis asutustes ja kohtutes, sh Riigikohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus.

Kuriteod ja väärteod, mille asju ajame

Tegeleme kõigi peamiste kuriteoliikidega: majanduskuriteod, ametialased kuriteod, narkokuriteod, liikluskuriteod, intellektuaalse omandi vastased kuriteod, keskkonnavastased kuriteod, isikuvastased kuriteod ja varavastased kuriteod.

Väärtegude osas oleme kogenud liiklusrikkumiste, keskkonnaõigust (jäätmekäitlus, jahipidamine, kalapüük jne) puudutavate rikkumiste ning hea- ja avaliku korra rikkumiste asjade lahendamises. Aitame trahve vältida ja tühistada, arestist rääkimata. Palju oleme tegelenud Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (MUPO) poolt läbi viidud menetlustega. Väärteomenetluse ja kaitsja kohta väärteoasjades loe lisaks siit.

Mida kaitsja või esindaja klientide heaks süüteomenetluses teeb

Kahtlustatav ja süüdistatav saavad meilt kaitsja kohtus ja kohtueelsel uurimisel. Vaidleme kuni süüdistused on ümber lükatud või menetlus lõpetatud. Vajadusel aitab meie kaitsja läbi rääkida mõistliku karistuskokkuleppe, kus karistus ja kuritegu on vastavuses.

Aitame muuhulgas järgmiste küsimuste lahendamisel ja vaidlustamisel: vahistamine, vahistamise asendamine elektroonilise valve või kautsjoniga, vara arest ja konfiskeerimine, vangistuse täitmisele pööramine, vanglast ennetähtaegne vabanemine ning jälitustoimingud. Konsulteerime üles kerkivates küsimustes ja toetame ülekuulamisel. Aitame menetluses otsuste tegemisel, sest valikud võivad olla rasked.

Koostame kõiki menetlusdokumente, sh kuriteoteade, kaebus politsei või prokuratuuri tegevusele, kaitseakt, apellatsioon, kassatsioon, määruskaebus, teistmisavaldus, avaldus Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Kui süüteomenetluses tekitatakse kahju (nt alusetu vahistamisega), aitame selle riigilt sisse nõuda.

Pakume nõu ja esindust kuriteo läbi kannatanutele ning aitame süüdlastelt sisse nõuda tekitatud kahju.

Meie büroo kaitseadvokaat nõustab klienti aktiivselt kogu protsessi vältel, et tagada kliendile parim tulemus, samuti kindlus ja selgus toimuva osas menetluse kestel.

Võta meiega ühendust e-posti aadressil info@heringson.ee, telefonil 6 108 108 või kontaktlehe all olevat veebivormi kasutades. Kirjelda meile oma muret üksikasjalikult ja koos saame otsustada, kuidas Sind parimal viisil aidata.