Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Indrek

Indrek Kukk

advokaat

Narkokuritegude puhul on võimalik karistust asendada raviga

Üldteada olevalt on riigi ja ühiskonna suhtumine narkoainetesse tauniv ning karistused kipuvad olema üsna karmid. 01.07.2019 jõustus aga seadusemuudatus mis annab võimaluse narkootiliste ainetega seonduvate süütegude puhul karistamist vältida. Eelkõige puudutab see isikuid, kes näiteks tellivad omatarbeks postiga psühhotroopseid aineid ning kellel esineb vastavate ainete suhtes sõltuvushäire. Eeltoodu puudutab ka ravimeid, peaasjalikult rahustava toimega, mille [...]

|2020-03-31T11:19:52+03:0031/03/2020|Karistusõigus|

Väärteomenetlus – kas ikka on nii lihtne?

Väärteomenetlus on selline õigusmenetlus, kus inimesed tihti ei tule selle pealegi, et seal saaks või peaks kasutama advokaadi õigusabi. Teadmatusele vaatamata on olukordi, kus kaitsja palkamine on panuseid (nt kaalul on tööks vajalik auto juhtimisõigus või arvestatav rahasumma) arvestades põhjendatud ning kaitse võib viia karistuse tühistamiseni. See blogi räägib väärteomenetlusest. Mis on väärteomenetlus Väärteomenetlus on [...]

|2019-03-14T12:17:10+02:0014/03/2019|Karistusõigus|

Saabus õigusselgus ehitusseaduse alusel väljastatud ehituslubade kehtivuse osas

9. märtsi 2016. a Riigikohtu lahendiga saime terve mõistuse võidu ja õigusselguse. Kahjuks see enam väga paljusid ei aita, kuna vaidlus sai alguse varem kehtinud ehitusseaduse ajal ja tänaseks on jõustuda jõudnud ehitusseadustik. Varasema ametnike ja kohtute lähenemise kohaselt ehitusseaduse § 25 lg 2 ei võimaldanud tõlgendust, mille kohaselt saaks arvesse võtta, et ehitusloa kehtivus oli [...]

|2019-01-28T16:37:56+02:0011/03/2016|Lahend|

Kas riik erikohtleb Estonian Airi?

9. oktoobril 2015. a kanti registrisse Aktsiaselts Nordic Aviation Group, mis kuulub täies ulatuses riigile, ning mis alates 8. novembrist 2015. a on sisuliselt asunud toimetama Eesti riikliku lennukompaniina, korraldades lende. 7 novembril 2015. a kell 19 andis äriühing pressikonverentsi, milles tutvustas oma plaane[1]. Kõlama jäid järgmised tsitaadid: “Jätkamine saab olema keeruline, aga heameel on [...]

|2019-01-28T16:37:19+02:009/11/2015|Arvamus|

Kuidas me liiklusohutusse panustasime

Suvepoole leidis aset üks juhtum, kui kaitsesin Haapsalu kohtumajas isikut, kellele heideti ette asulas kiiruse ületamist. Kiiruseületaja raius nagu rauda, et tema oli oma arusaamise kohaselt asulast väljas maanteel, kuna tee servas oli sinisel taustal Ridala valla algust tähistav märk (juhatusmärk 641) ning märgist edasi tee servas enam maju ei paistnud. Kohus otsustas seepeale minna [...]

|2019-01-28T16:36:11+02:009/02/2015|Arvamus|

Menetluskulude jaotusest alates 1. jaanuarist 2015. a

Alates 1. jaanuarist kehtiva tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt saab menetlusosaline taotleda menetluskulude summaarset kindlaksmääramist nende menetluskulude osas, mis tsiviilasja toimikust ei kajastu (nagu näiteks tehingulise esindaja tasu) üksnes siis, kui menetlusosaline on esitanud igas kohtuastmes kohtu poolt määratud tähtaja jooksul kohase menetluskulude nimekirja. Enne 2014. a lõppu oli menetlusosalistel õigus esitada menetluskulude summaarse kindlaksmääramise taotlus asjas [...]

|2019-01-28T16:35:24+02:0026/01/2015|Lahend|