Narkokuritegude puhul on võimalik karistust asendada raviga

Üldteada olevalt on riigi ja ühiskonna suhtumine narkoainetesse tauniv ning karistused kipuvad olema üsna karmid. 01.07.2019 jõustus aga seadusemuudatus mis annab võimaluse narkootiliste ainetega seonduvate süütegude puhul karistamist vältida. Eelkõige puudutab see isikuid, kes näiteks tellivad omatarbeks postiga psühhotroopseid aineid ning kellel esineb vastavate ainete suhtes sõltuvushäire. Eeltoodu puudutab ka ravimeid, peaasjalikult rahustava toimega, mille [...]