Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Võlaõigus

Võlaõigus2018-11-06T16:50:46+02:00

Võlaõigus on äärmiselt laia õigussuhete valdkonda hõlmav õigusvaldkond, mis reguleerib nii lepingutel põhinevaid so lepingulisi võlasuhteid kui ka lepingu väliseid võlasuhteid – näiteks õigusvastasest kahju tekitamisest tulenevaid nõudeid. Lisaks õiguskaitse vahendite, kahju hüvitamise, lepinguliste suhete jpm üldregulatsioonile sätestab võlaõigusseadus ka täpsema eriregulatsiooni iga konkreetse lepinguliigi osas nagu näiteks müügilepingud, üürilepingud, liisingulepingud, laenulepingud, käsunduslepingud, töövõtulepingud jpm.

Õiguslikest suhetest võlaõiguslikega puutuvad inimesed kokku kõige sagedasemalt – sisuliselt iga päev kasvõi sisseoste tehes (sisuliselt müügileping) või ühistransporti kasutades (sisuliselt reisijaveoleping). Samas kuivõrd võlaõiguse regulatsioon on niivõrd lai, siis isegi peamistest printsiipidest üldist ettekujutust omades ei pruugi teada olla mõni oluline eriregulatsioon või tekitab muret hoopis õiguskaitsevahendi õige valik. Taaskord tasub juba esimeste probleemide ilmnedes konsulteerida oma ala spetsialistidega, kes oma kogemustele tuginedes võivad väikse ajakuluga anda nõu, kuidas just antud olukorras oleks parim toimida.

Võlaõigus on Advokaadibüroo Heringson GLO advokaatide üks peamisi tegevusvaldkondi ja sellest tulenevad praktilised kogemused koos õigusalase ettevalmistusega annavad meile võimaluse pakkuda Teile hinnanguid ja lahendusi väga laia ringi probleemide kerkimise korral. Hea näitena võib tuua olukorra, kus võlgnikud on püüdnud oma kohustustest vabaneda seeläbi, et lõpetavad tegevuse ühes äriühingus ja asutavad teise. Tänu ettevõtte ülemineku regulatsioonile oleme suutnud ka selliseid olukordi lahendada ning isikuid oma võlgasid tasuma motiveerida.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.