On äärmiselt oluline, et nii töötaja kui tööandja oleksid teadlikud oma õigustest ja kohustustest. 01. juuli 2009. a jõustus uus töölepingu seadus, mis vahetas välja senise, juba 1992 aastas kehtinud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse. Kuigi märgitust on mõnevõrra aega möödas, ei ole harvad juhused, kui üks või teine töölepingu pool saab mõne ebameeldiva üllatuse osaliseks, mis oleks olnud välditav seaduse täpset regulatsiooni teades. Näiteks võib töötaja poolt seadusest tuleneva aluseta või seaduse nõuetele mittevastav töölepingu ülesütlemine siiski saada õigusjõu, kui tööandja ei esita ülesütlemise tühisuse tuvastamiseks kohtule hagi või töövaidluskomisjonile avaldust 30 kalendripäeva jooksul arvates ülesütlemisavalduse saamisest.

Nii nagu igas lepingulises suhtes, aitab ka tööalastes suhetes probleeme ennetada täpne ja selge tööleping, mis ei täidaks üksnes seaduse minimaalnõudeid, vaid sätestaks ühemõtteliselt poolte kokkulepped. Meie advokaadibüroo advokaadid aitavad Teil välja töötada täpselt Teie vajadustest lähtuva lepingu. Loomulikult on tööandjal mõistlik konsulteerida Advokaadibüroo Heringson GLO advokaatidega, kui töölepingut on vaja mistahes põhjusel lõpetada (näiteks koondamise puhul) – samuti aitame töötajatel hinnata, kas tööandja on Teie suhtes õiguspäraselt käitunud. Töölepingu õigusvastane ülesütlemine võib tööandjale kaasa tuua hüvitisnõuete esitamise töötaja poolt. Lisaks töölepingute regulatsioonile, on Advokaadibüroo Heringson GLO advokaatidel ka mitmeid kogemusi klientide esindamisel vaidlustes, mis on seotud avaliku teenistusega.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.