Oluliste finantstehingute ja investeeringute planeerimisel ja läbiviimisel on mõistlik koheselt konsulteerida spetsialistidega ja planeerida oma tegevus võimalikult optimaalselt kaasates võimalikult väikse riskiga maksimaalse kapitali. Advokaadibüroo Heringson GLO nõustab Teid erinevate finantstehingute ettevalmistamisel ja läbiviimisel nii krediidiasutustega kui muude kapitalipaigutajatega. Sageli on ette tulnud ka juhuseid, kus krediidiasutuste paindumatus ja vajadus kiire kapitali kaasamise järele on saanud lahenduse hoopis viisil, et büroo on omavahel kokku viinud nii kapitali vajajast kliendi kui finantsvahendeid investeerida sooviva kliendi.

Samuti oleme abiks, kui tegemist on ebaõnnestunud laenude ja investeeringute järgse olukorra lahendamisega.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.