Läbirääkimised on lahutamatu osa Advokaadibüroo Heringson GLO advokaatide igapäeva tööst – põhjuseid, miks võtta endale appi advokaat juba läbirääkimiste faasis on mitmeid: meie jaoks on läbirääkimistel parima tulemuse saavutamine objektiivne eesmärk ilma subjektiivsete emotsioonideta, mis pooli sageli valdavad. Samas juba eesmärgi seadmisel saame seda professionaalidena hinnata koostoimes valitseva õiguskeskkonnaga. Teisisõnu – me saame juba enne läbirääkimiste algust hinnata, milline oleks objektiivselt kõige mõistlikum saavutatav eesmärk, sest vahel võib tulla ette, et inimene oma teadmatusest seab liiga kõrge – või veel hullem – liiga madala eesmärgi.

Kui õige eesmärk on seatud, siis tuleb ka vastaspoolt veenda selle õigsuses kasutades seejuures põhjendamiseks objektiivsest õigusest tulenevaid argumente. Samas on sageli mõistlik ka teha järeleandmisi ja teha kompromisse, kuna väikse järelandmise tegemine on sageli odavam ja kiirem pikast ning kulukast kohtuvaidlusest. Ka sellise valiku puhul oleme teil abiks õigeid otsuseid langetamaks.

Läbirääkimiste pidamisel, eriti näiteks perekonnaõiguslike vaidluste puhul, satuvad advokaadid aga sageli lepitaja rolli soovitades pooltele mõistlikku kokkulepet. Meie büroo advokaatidel mh Enno Heringsonil on märkimisväärsed kogemused läbirääkimiste pidamisel nii perekonna, kui muudes vaidlustes.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.