Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Kohtumenetlus ja arbitraaž

Kohtumenetlus ja arbitraaž2018-11-07T10:17:25+02:00

Kui pooled ei jõua läbirääkimistel kokkuleppele või ei soovi vastaspool üldse läbirääkimisi pidada, siis tuleb oma õiguste efektiivseks kaitseks pöörduda kohtu poole. Kohtuadvokaat peab protsessidel edukaks esinemiseks lisaks materiaalõigusele tundma ka peensusteni protsessiõigust ning olema samuti hea strateeg ja läbirääkija. Advokaadibüroo Heringson GLO advokaadid esindavad Teid nii tsiviilkohtumenetluses kui ka halduskohtumenetluses kohtute kõigis astmetes, sh Riigikohtus. Samas arvestades õigussuhete keerukust ja omavahelist põimumist on advokaadibüroo advokaadid esindanud ja kaitsnud kliente ka kriminaal- ja väärteomenetlustes.

Lisaks esindusele riiklikes kohtutes, on Advokaadibüroo Heringson GLO advokaatidel ka pikaajalised kogemused klientide esindamisel Eesti-Kaubandustööstuskoja Arbitraažikohtus. Paljudel juhtudel eelneb kohtumenetlusele ka vaidemenetlus, mis on haldusvaidlustes sageli mõistlik läbida enne kohtusse pöördumist. Advokaadibüroo Heringson GLO advokaadid on esindanud kliente edukalt vaidemenetlustes näiteks Maksu- ja Tolliameti, Keskkonnaministeeriumi jm asutuste ees. Lisaks eelnevale omavad viimasel ajal üha rohkem tähtsust klientide esindamised Rahandusministeeriumi juures asuvas Riigihangete vaidlustuskomisjonis. Loomulikult esindame kliente – nii töötajaid kui tööandjaid – Töövaidluskomisjonides.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.