Kinnisvaraga seonduv õiguslike regulatsioonide ja võimalike probleemide ring on äärmiselt lai alustades asjaõiguslikest omandi, valduse, ja kinnisvara koormatistega (näiteks hüpoteegid, servituudid) seotud küsimustest võlaõiguslike rendi- ja üürisuheteni; planeeringu- ja ehitusõiguslikest küsimustest keeruliste suurarenduste, finantseerimiste, tagamiste ja täitemenetluseni.

Arvestades kinnisvaraga seonduvate finantssuhete olulisust, on probleemide ennetamiseks arukas juba võimalikult varakult pöörduda oma soovide täitumise täiendavaks kindlustamiseks Advokaadibüroo Heringson GLO poole. Meie advokaadid omavad kogemust ette nägemaks probleeme erinevate turuosaliste positsioonidelt viies vajadusel läbi kinnisvaraobjektide juriidilise auditi, aidates vajalike lepingute koostamisega või suhtlemisel riigi- või kohaliku omavalitsuse asutustega. Probleemide tekkimisel oleme abiks nende lahendamisel nii kohtumenetluses kui täitemenetluses.

Kinnisvaraga seonduvaid probleeme, nende ennetamist ja õiguslikke regulatsioone, on partner Enno Heringson käsitlenud Äripäeva poolt välja antud „Kinnisvara Käsiraamatus“. Mh on käsitletud üürileandja pandiõigust ja sellega seonduvaid probleeme nii üürileandja, üürniku kui ka kolmanda isiku seisukohast, kes võib ühel hetkel saada ebameeldiva üllatuse osaliseks, et tema asjad tagavad üürniku võlga. Märgitud situatsioon on ettenägeliku tegutsemise korral välditav.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.