Advokaadibüroo Heringson GLO OÜ | Järvevana tee 9, 11314 TALLINN, Eesti | tel: (+ 372) 6 108 108 | e-mail: info@heringson.ee

Keskkonnaõigus

Keskkonnaõigus2018-11-07T10:24:13+02:00

Keskkonnaõigus on spetsiifiline õigusharu, millega puutuvad kokku ettevõtjad, kelle tegevus puutub kokku keskkonnakasutusega – näiteks kasvava metsa uuendusraie, maavaravaru kaevandamine, veevõtt, kalapüük jne. Samuti juhul, kui on tegemist saasteainete heitmise välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse või jäätmemajandusega. Selliseid tegevusi reguleerivad spetsiifilised normid, mis reguleerivad näiteks keskkonnatasu maksmist. Advokaadibüroo Heringson GLO advokaadid on mh tegelenud keskkonnatasu vaidlustega esindades kliente nii vaidemenetluses Keskkonnaministeeriumi ees kui kohtumenetluses. Samuti on keskkonnaõiguse reguleerimisalaks keskkonnakaitse, mille normide arvestamise mõju ulatub mh näiteks ehitus- ja planeeringuõigusesse.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.