Planeeringud ja sellele järgnev ehitamine on suhteliselt kallis tegevus ning kui seda otsustatakse teha, on tellija ootused alati kõrged nii kvaliteedi, tähtaegade jm osas – olgu tegemist siis kodu, ärihoone või muu ehitamisega. Märgitu on ka loomulik, sest oma kodu võib olla inimese suurim investeering terve elu jooksul. Ka ärilise- või munitsipaalehitise rajamisel õigete otsuste tegemine on äärmiselt tähtis, sest probleemide lahendamine on kulukas ja aeganõudev. Ehitustööde riigihangetel on osalistele veel täiendavad spetsiifilised nõuded.

Selleks, et kõik kulgeks ootuspäraselt, on otstarbekas juba planeeringute faasis vormistada korrektsed dokumendid ja kooskõlastused kohaliku omavalitusega. Seejärel on vägagi vajalik sõlmida ehitajaga väga selge ja detailne ehitusleping, kus poolte õigused ja kohustused on täpselt kirjas. Samuti on oluline reguleerida suhteid ehitusjärelevalve osas. Korrektset lepingut on teisest küljest vaja ka ehitusettevõtjal, et tehtud töö eest raha saamine ei tekitaks probleeme. Seega tasuks juba enne lepingu sõlmima asumist meie advokaatidega konsulteerida, kes aitavad oma kogemustele tuginedes Teid ette näha ja vältida võimalikke probleeme. Üha laiemalt kasutatakse Eestis ka Insenerkonsultantide Rahvusvahelise Föderatsiooni (FIDIC) väljatöötatud mudel-lepingud (nn FIDIC-lepingud – punane raamat, kollane raamat, jt) – omame ka märgitu osas kogemusi nii lepingute ettevalmistamise kui vaidluste lahendamise osas.

Samas kui probleemid on juba käes, siis aitame Teil neid lahendada. Advokaadibüroo Heringson GLO kogemused hõlmavad klientide esindamist erinevatelt positsioonidelt – nii riigi- kui kohaliku omavalituse kui ka erasektori poolelt; nii ehitaja, tellija kui ehitusjärelvalve positsioonilt. Seega valime Teie õiguste kaitseks optimaalseimad õiguskaitsevahendid alates vastaspoolega läbirääkimistest kuni esinduseni kohtumenetlustes.

Kui ülaltoodu ei haaku täpselt Teie murega, ärge kahelge meiega ühendust võtmast. Vaid oma probleemi täpselt meile kirjeldades saame otsustada, kuidas saame Teid parimal viisil aidata.