Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Ühesid Advokaadibüroo Heringson GLO ja Advokaadibüroo Selberg & Ko

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

01. juunil 2017. a liitusid omavahel  Advokaadibüroo Heringson GLO ja Advokaadibüroo Selberg & Ko. Advokaadibüroode liitumise järgselt jääb büroo nimeks Advokaadibüroo Heringson GLO ning asukohaks Maakri 23A, Tallinnas („Postimehe“ majas).

Advokaadibüroo Heringson GLO juhatuse liige ja partner Enno Heringson sõnas: „On üsna selge, et meie õigusruumi regulatsioonid ja praktika lihtsamaks ei lähe. See tähendab, et kvaliteetse õigusabi pakkumine eeldab igas valdkonnas üha enam süvendatud teadmisi ja spetsialiseerumist. Väikeste büroode aeg hakkab paratamatult läbi saama  – heal juhul tõrjutakse nad piiratud ressurssidega kitsastesse niššidesse. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele teenust kõigis õigusvaldkondades. Liitumine Advokaadibüroo Selberg & Ko toob meid täna tegelikult väga tugevalt tagasi büroo algusaastate juurde, kus büroo pühendas suurt rõhku just pankrotimenetlusele ja perekonnaõigusele. Kuivõrd vandeadvokaat Eve Selberg on ka tuntud ning tunnustatud pankrotihaldur, siis ületasime vahepeal tekkinud olukorra, kus büroos ühtegi pankrotihaldurit ei tegutsenud. Samuti tegutsevad vandeadvokaadid Eve Selberg ja Oksana Sobko süvendatult perekonnaõiguse teemadel, sh Eesti Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu heategevuslikus projektis „Hea nõu lastega peredele““

Praegune ühinemine on Advokaadibüroole Heringson GLO juba lühikese aja jooksul teine – vaid pool aastat tagasi liitusid omavahel meie büroo ja  Advokaadibürooga Risto Käbi.

Advokaadibüroo Heringson GLO uueks partneriks sai vandeadvokaat Risto Käbi

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

01. detsembril 2016. a liitusid omavahel  Advokaadibüroo Heringson GLO ja Advokaadibüroo Risto Käbi, mille järgselt sai Advokaadibüroo Heringson GLO partneriks ka vandeadvokaat Risto Käbi. Advokaadibüroode liitumise järgselt jääb büroo nimeks Advokaadibüroo Heringson GLO ning asukohaks Maakri 23A, Tallinnas „(„Postimehe“ majas).

Advokaadibüroo Heringson GLO juhatuse liige ja partner Enno Heringson sõnas: „On üsna selge, et meie õigusruumi regulatsioonid ja praktika lihtsamaks ei lähe. See tähendab, et kvaliteetse õigusabi pakkumine eeldab igas valdkonnas üha enam süvendatud teadmisi ja spetsialiseerumist. Väikeste büroode aeg hakkab paratamatult läbi saama  - heal juhul tõrjutakse nad piiratud ressurssidega kitsastesse niššidesse. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele teenust kõigis õigusvaldkondades. Kuigi meie büroo advokaadid on ka seni esindanud kliente edukalt  kriminaalmenetlustes, siis liitumine Advokaadibürooga Risto Käbi annab sellel valdkonnale täiesti uue mõõtme, kuivõrd partner Risto Käbi  tegeleb lisaks muudele õigusvaldkondadele süvendatult ka menetlustega kriminaal- ja väärteoõiguses.“

Advokaadibüroo Heringson GLO partner Risto Käbi märkis, et büroode ühinemisel mängis tõepoolest olulist rolli asjaolu, et just suuremad bürood saavad võimaldada oma advokaatidele spetsialiseerumist, laiemat haaret ja suuremaid võimalusi eneseteostuseks, samuti oluliselt paremini korraldatud teenust klientidele. Advokaadibüroo Heringson GLO puhul tuleb lisaks täiendavale õiguskompetentsile märkida head koostööd Läti, Leedu, Valgevene ja Austria partneritega, mida kliendid vajavad.

Advokaadibüroole Heringson GLO väljastati Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse (AKT).

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share
Eesti Advokatuuri juhatus väljastas täna (05. aprill 2016. a) Advokaadibüroole Heringson GLO Eesti Advokatuuri kvaliteedijuhtimise tunnistuse (AKT). Meie büroo on viies advokaadibüroo, kellele tunnistus on väljastatud. AKT on advokatuuri poolt advokaadibüroodele omistatav tunnustus kõrge teenindusstandardi ja selleks oluliste (juhtimis)protsesside rakendamise eest advokaadibüroos.

Advokaadibüroo Heringson GLO pühadetervitus

// Üritused ja sündmused, // sirle Bookmark and Share

Kallid kliendid, koostööpartnerid ja kolleegid!

Nagu traditsiooniks saanud, otsustasime Teile selgi aastal nii paberkandjal, kui ka elektroonilised jõulukaardid saatmata jätta! Seonduvad disaini- ja postitamise kulud jäävad sel moel tegemata ning valmistame hoopis omapoolse toetuse näol jõulurõõmu raskes tervislikus olukorras Holgerile.

Toetasime teda läbi MTÜ Usun Headusesse, mille poolt tänavu juba seitsmendat aastat korraldatava Tõrva heategevuskontserdi selle aasta tulu otsustati suunata just Holgeri toetuseks.

Holger on sündinud südameklapirikkega, läbinud iga-aastase arstliku kontrolli ja kuni eelmise aasta augustini elanud suuremate probleemideta, igapäevast tavalise poisi elu. 2014. aasta augustis kukkus ta aga laagris maastikumängu ajal sedavõrd tõsiselt, et vajas elustamist ning hilisemat haiglaravi. Sügiseks oli selge, et Holger vajab kiiret operatsiooni. Operatsiooni käigus paigaldati metallist klapp, mille tulemusena peab Holger terve oma elu trombiohu vältimiseks jälgima verenäitajaid. Selleks vajalike testribade soetamisel ja Holgerile vajaliku rahu ning vaikuse tagamiseks oma toa sisseseadmise näol on tarvis abi. Aitame selgi korral teoks saada jõulumuinasjutul, kus Holger saaks kolmelapselises peres oma toa ja tema vanemad ei peaks muretsema, kuidas pojal järgmisel kuul verenäitajaid kontrollida.

Ka meie soovisime oma panusega Holgerit ja tema pere aidata ning me usume, et neil on sellest miljon korda rohkem kasu, kui meie jõulukaardist, mis Teie lauda ehiks või veebikaardist, mida ehk hetkeks vaataksite…

Hingerahu ja südamesoojust!

Advokaadibüroo Heringson GLO soovib kõigile südamlikku jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!

Advokaadibüroo Heringson GLO pühadetervitus

// Uudised, // sirle Bookmark and Share

Head kliendid, koostööpartnerid ja kolleegid,

nagu juba traditsiooniks saanud, otsustasime teile ka sel aastal nii paberkandjal, kui ka elektroonilised jõulukaardid saatmata jätta. Jätame seega tegemata seonduvad disaini- ja postitamise kulud, ning valmistame hoopis omapoolse toetuse näol jõulurõõmu ränga õnnetuse üle elanud noorele naisele Rowena Kleimannile.

Toetasime teda läbi MTÜ Usun Headusesse, mille poolt tänavu korraldatud Tõrva heategevuskontserdi tulu otsustati samuti suunata just Rowena toetuseks.

Rowena elu muutus pöördumatult mullu kevadel. Kui ta lasteaeda nooremale lapsele järele sõitis, põrkas tema auto kokku veokiga, mille juht oli politsei väitel roolis tukastanud. Sõiduautot juhtinud 28aastane Rowena toimetati Rakvere haiglasse. Avarii tagajärjed olid rängad, naine paigutati määramata ajaks Tallinnasse hooldusravihaiglasse. Ema leidis tütre äärmiselt viletsast seisukorrast ning sealsamas sündis otsus Rowena haiglast ära võtta. Rowena ema Marika tõi tütre lapsepõlvekoju Helme vallas Holdre külas, kuigi tal puudus igasugune kogemus voodihaige hooldamisel. See-eest oli tubli annus tahet koos emaarmastusega.

Heategevuskampaaniaga tahab MTÜ Usun Headusesse koguda summa, mis oleks Rowenale materiaalseks toeks. Teisalt annab abivajajale jõudu teadmine, et ta ei ole murega üksi. Kampaania korraldajad loodavad, et suudavad tuua jõuluime ka Rowena peresse – et Rowena saaks kinkida naeratuse oma kahele väikesele lapsele, kes elavad praegu isa juures.

Toetada saab ka pangaülekandega MTÜ Usun Headusesse arvelduskontole EE362200221053835179, selgitusega «Rowena toetuseks».

Meil on hea meel, et saime Rowenale ja tema perele omalt poolt toeks olla ja usume, et teiegi jagate seda rõõmu!

Advokaadibüroo Heringson GLO soovib kõigile südamlikku jõuluaega ja meeleolukat aastavahetust!

http://www.valgamaalane.ee/3017079/rowena-pere-ootab-jouluimet

Tööõigus 2014 IV aastakonverents

// Uudised, // sirle Bookmark and Share

10ndal oktoobril toimub Tööõigus 2014 IV aastakonverents, kus meie büroost on väärt nõu jagamas Enno Heringson ning Kalju Hanni.

Arutelul kõige viimased tööõiguse muudatused, Eesti Riigikohtu lahendid, vastuolud praktikas, suurimad vead ning praktilised nõuanded! Toimub esinejate diskussioon, kohal uued esinejad, paralleelselt toimuvad workshop’id!

10:45 Enno Heringson – TÖÖLEPINGUTE LÕPETAMINE JA MUUTMINE: KAS LÕPETAMINE KOHTUS VÕI…?

Kuidas teha otsus enda jaoks? Käesoleval ajal üle Euroopa kasvav tendents näitab, et üha rohkem lõpeb tööandja algatusel toimunud töölepingu lõpetamisi ja/või muutmisi kohtus. Kuidas töölepingu lõpetamist või muutmist sõnastada ning mida teha, et kohtusse pöördumist vältida? Kuidas jääda rahulikuks ka siis, kui asi on juba kohtusse jõudnud? Seda eriti rääkides mitteproduktiivsetest, firmale kahjulikest või negatiivsust õhutavatest töötajatest – kas nende vallandamine on kõige keerulisem?

13:30 Kalju Hanni – TÖÖVAIDLUSTE PRAKTIKA: suurimad tööandjate eksimused 2013–2014 aastal läbi kohtulahendite.

Töötasu, ühepoolselt muudetud töölepingud, töösuhte lõpetamine – eelmise aasta jooksul pöörduti seoses tööõiguse rikkumisega töövaidluskomisjoni poole üle 5000 korra. Millised on kõige tavalisemad vead, mida tööandjad teevad.

http://www.toooiguse2014.com/

 

Vandeadvokaat Ene Ahas lahkub GLO advokaadibüroost

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Vandeadvokaatide Ene Ahas ja Enno Heringsoni poolt loodud Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO seisab muutuste ees – advokaadibüroost lahkub senine nimipartner Ene Ahas. „Oleme loonud suurepärase töökeskkonnaga omanäolise ja eduka advokaadibüroo, mille juhtimist jätkab Enno Heringson. Olen otsustanud hetkel aktiivsest büroopidamisest tagasi tõmbuda ning pühenduda rohkem oma tegevusele pankrotihaldurina,“ selgitas vandeadvokaat Ene Ahas.

 Enno Heringson ja Ene Ahas kinnitavad, et jätkavad samas koostööd muul kujul ning tänavad üksteist senise meeldiva koostöö eest. Eeltooduga seoses muutub ka advokaadibüroo nimi: uueks ärinimeks on Advokaadibüroo Heringson GLO. Hetkel kuulub Advokaadibüroo Heringson GLO 100% Enno Heringsonile. „See ei tähenda, et ma peangi ainuosanikuks jääma,“ ütles Heringson. „Tugevad partnerid on alati väärtus, mis loob eeldused sünergiale ja arengule ning tagab kokkuvõttes klientide parema ja mitmekülgsema teenindamise,“ lisas Heringson.

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO jõulutervitus

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO soovib kõigile rahulikke jõulupühi ja meeleolukat aastavahetust! Ka sellel aastal otsustasime, et me ei kuluta raha postkaartidele ja postikulule ega veebikaardi kujundusele. Selle asemel toetame ühte väikest Valgamaa tüdrukut, kelle elu on alanud raskustega, mida mitte keegi ei tohiks läbi elada. Viktoria Viira sündis pere seitsmenda lapsena õlapõimiku vigastusega. Lisaks sellele, et lapsel sai sünnitusel viga õlaliiges, olid tal hingamis- ja neelamisraskused. Ta vajas elustamist, sest tõmbas sisse palju lootevett.

Pärast sündi oli Viktoria vasak käsi täiesti elutu, rippus keha kõrval, ainult väike sõrm liikus. Sellest hoolimata oli pisitüdruk võitleja ja jäi ellu, kuid vajas keerulist operatsiooni (vasaku käe õlapõimiku rekonstruktsioon), mida Eestis teha polnud võimalik. Tõrva linna toetusel ja Tõrva Lionsi klubi abiga jõudiski väike Viktoria Soome operatsioonile, mille kulud tasus Eesti Haigekassa. Kaheksatunnine operatsioon toimus detsembris Tamperes ning osutus edukaks.

Samas peab väike Viktoria käima taastusravis vähemalt viienda eluaastani, esialgu iga kahe nädala tagant: kaks nädalat kodus, kaks ravil. Kuni lapse aastaseks saamiseni tasus taastusravi kulud haigekassa, kuid edaspidi enam mitte. Viktoriale ja tema perele on jätkuvalt oma abikäe ulatanud Tõrva Lionsi klubi ja kohalik kogukond, samuti toetab transpordiga endiselt linnavalitsus. Viktoria toetuseks toimus Tõrva kirik-kammersaalis heategevus kontsert. Ka meie soovisime oma panusega Viktoriat aidata ning me usume, et Viktorial on sellest miljon korda rohkem kasu, kui meie jõulukaardist, mis Teie lauda ehiks või veebikaardist, mida Te korraks vaataksite…

Hingerahu ja südamesoojust!

 

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=606981469336948&set=a.171363816232051.26702.151784674856632&type=1&theater

 

 

Bürooga liitus advokaat Ardi Rebane

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Taaskord on Advokaadibüroo Ahas & Heringson read täienenud – alates oktoobrist töötab meie büroos advokaat Ardi Rebane. Ardi puhul tasub rõhutada, et nagu partner Ene Ahaselgi, on ka temal lisaks kõrgemale juriidilisele haridusele ka majanduskõrgharidus, mille Ardi omandas 1999. a cum laude. Lisaks ei saa Ardi puhul mainimata jätta tema akadeemist tööd: alates aastast 1999 õpetas ta Akadeemias Nord mitmeid õigusaineid olles selle kõrvalt tegev erinevatel administratiivsetel ametikohtadel, peale Akadeemia Nord ühinemist Tallinna Ülikooliga (2010) jätkas oma tegevust õppejõuna Tallinna Ülikooli Õigusakadeemias kellega koostöö on jätkunud tänaseni.

Enno Heringson teeb ettekande Tööõiguse 2013. aasta konverentsil

// Üritused ja sündmused, // Heringson Bookmark and Share

Igal aastal kogunevad tööõiguse spetsialistid ja praktikud tööõiguse aastakonverentsile, mida korraldatakse Eestis tänavu juba kolmandat korda. 17. oktoobril Hotellis Euroopa toimuval Tööõiguse 2013. aasta konverentsil käsitletakse kõiki olulisi ja aktuaalseid tööõiguslikke aspekte nagu töölepingu korrektne sõlmimine ja lõpetamine, töötajate nõuete vältimine, ebaõiglane konkurents, kohtupraktikad, paindlik töökoht ja -aeg, töölepingu seaduse uuemad muudatused, tööandja vastutus ja paljud muud teemad. Ka sellel aastal teeb konverentsil ettekande meie büroo partner Enno Heringson rääkides teemal „Tööleping: lepingu korrektne sõlmimine ja lõpetamine aitavad vältida töötajate nõudeid“. Loe konverentsi kohta juurde siit.

Sellel aastal oleme korraldajatega kokku leppinud, et Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO klientidele on konverentsil osalemine 25% soodsam. Soodustuse kasutamiseks tuleb konverentsile registreerimisel sisestada allahindlus kood, mille saamiseks palume pöörduda meie büroo poole.