Pankrotiinfo
pan2

Tegevusvaldkonnad

Advokaadibüroo Heringson GLO tegutsemisvaldkond on väga lai ning me nõustame kliente sisuliselt kõigis õigusküsimustes olles siiski keskendunud peamiselt tsiviil- ja haldusõigusele. Samas arvestades õigussuhete keerukust ja omavahelist põimumist on advokaadibüroo advokaadid esindanud ja kaitsnud kliente ka kriminaal- ja väärteomenetlustes. Seega otsustamaks, kas just meie saame Teie mures abiks olla, palume Teil meiega ühendust võtta ja probleemi kirjeldada.

Võlaõigus

Ettevõtte üleminek Kahju hüvitamine Käsundusleping Laenuleping Lepingud Liisinguleping Müügileping Õiguskaitsevahendid Õigusvastane kahju tekitamine Töövõtuleping Üürileping Võlaõigus

Kinnisvaraõigus

Hüpoteegid Kinnisvara Kinnisvarakoormatised Kinnisvaraobjektide juriidiline audit Rendi- ja üürisuhted Servituudid Üürileandja pandiõigus

Ehitusõigus

Ehitamine Ehitusjärelevalve Ehituslepingud Ehitustööde riigihanked FIDIC-lepingud Kinnisvaraarendus Planeeringud

Riigihanked

Hankijate nõustamine ja esindamine Pakkujate nõustamine ja esindamine Riigihankemenetluste nõustamine

Intellektuaalne Omand

Autoriõigused Domeeninimed Intellektuaalne omand Kaubamärgid Patendid

Läbirääkimised Ja Lepitusmenetlus

Läbirääkimised Lepitaja Lepitusmenetlus

Kohtumenetlus Ja Arbitraaž

Arbitraaž Halduskohtumenetlus Tsiviilkohtumenetlus Vaidemenetlus

Pankrotiõigus Ja Saneerimine

Äriühingute ümberkujundamine Pankrotimenetlus Saneerimine Võlausaldajate ja võlgnike esindamine Võlgade restruktureerimine

Pangandus- Ja Finantsõigus

Finantstehingud Investeeringud Kapitalipaigutus Projektfinantseering Refinatseerimisprojektid Tagatised Väärtpaberid

Äriühingu- Ja Majandusõigus

Äriühingute lõpetamine ja likvideerimine Erikontroll jagunemised ja ümberkujundamised Juhtkonna vastutus Korporatiivnõustamine Osa ja aktsia võõrandamine Osanike ja aktsionäride vahelised vaidlused Ühinemised

Maksuõigus

Käibemaks Maksuhaldur Maksunõustamine Tulumaks

Tööõigus

Avalik teenistus Koondamine Tööandja Töölepingud Tööõigus Töötaja

Transpordiõigus

CMR-konventsioon Ekspedeerimisvaidlused Incotermsi tarneklauslid Transport

Keskkonnaõigus

Keskkonnakaitse Keskkonnaõigus Keskkonnatasu

Perekonnaõigus

Abielu Elatis Pärimisõigus Perekonnaõigus Ühisvara jagamine