Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Advokaadibüroo Heringson GLO uueks partneriks sai vandeadvokaat Risto Käbi

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

01. detsembril 2016. a liitusid omavahel  Advokaadibüroo Heringson GLO ja Advokaadibüroo Risto Käbi, mille järgselt sai Advokaadibüroo Heringson GLO partneriks ka vandeadvokaat Risto Käbi. Advokaadibüroode liitumise järgselt jääb büroo nimeks Advokaadibüroo Heringson GLO ning asukohaks Maakri 23A, Tallinnas „(„Postimehe“ majas).

Advokaadibüroo Heringson GLO juhatuse liige ja partner Enno Heringson sõnas: „On üsna selge, et meie õigusruumi regulatsioonid ja praktika lihtsamaks ei lähe. See tähendab, et kvaliteetse õigusabi pakkumine eeldab igas valdkonnas üha enam süvendatud teadmisi ja spetsialiseerumist. Väikeste büroode aeg hakkab paratamatult läbi saama  - heal juhul tõrjutakse nad piiratud ressurssidega kitsastesse niššidesse. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele teenust kõigis õigusvaldkondades. Kuigi meie büroo advokaadid on ka seni esindanud kliente edukalt  kriminaalmenetlustes, siis liitumine Advokaadibürooga Risto Käbi annab sellel valdkonnale täiesti uue mõõtme, kuivõrd partner Risto Käbi  tegeleb lisaks muudele õigusvaldkondadele süvendatult ka menetlustega kriminaal- ja väärteoõiguses.“

Advokaadibüroo Heringson GLO partner Risto Käbi märkis, et büroode ühinemisel mängis tõepoolest olulist rolli asjaolu, et just suuremad bürood saavad võimaldada oma advokaatidele spetsialiseerumist, laiemat haaret ja suuremaid võimalusi eneseteostuseks, samuti oluliselt paremini korraldatud teenust klientidele. Advokaadibüroo Heringson GLO puhul tuleb lisaks täiendavale õiguskompetentsile märkida head koostööd Läti, Leedu, Valgevene ja Austria partneritega, mida kliendid vajavad.