Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Tööõigus 2014 IV aastakonverents

// Uudised, // sirle Bookmark and Share

10ndal oktoobril toimub Tööõigus 2014 IV aastakonverents, kus meie büroost on väärt nõu jagamas Enno Heringson ning Kalju Hanni.

Arutelul kõige viimased tööõiguse muudatused, Eesti Riigikohtu lahendid, vastuolud praktikas, suurimad vead ning praktilised nõuanded! Toimub esinejate diskussioon, kohal uued esinejad, paralleelselt toimuvad workshop’id!

10:45 Enno Heringson – TÖÖLEPINGUTE LÕPETAMINE JA MUUTMINE: KAS LÕPETAMINE KOHTUS VÕI…?

Kuidas teha otsus enda jaoks? Käesoleval ajal üle Euroopa kasvav tendents näitab, et üha rohkem lõpeb tööandja algatusel toimunud töölepingu lõpetamisi ja/või muutmisi kohtus. Kuidas töölepingu lõpetamist või muutmist sõnastada ning mida teha, et kohtusse pöördumist vältida? Kuidas jääda rahulikuks ka siis, kui asi on juba kohtusse jõudnud? Seda eriti rääkides mitteproduktiivsetest, firmale kahjulikest või negatiivsust õhutavatest töötajatest – kas nende vallandamine on kõige keerulisem?

13:30 Kalju Hanni – TÖÖVAIDLUSTE PRAKTIKA: suurimad tööandjate eksimused 2013–2014 aastal läbi kohtulahendite.

Töötasu, ühepoolselt muudetud töölepingud, töösuhte lõpetamine – eelmise aasta jooksul pöörduti seoses tööõiguse rikkumisega töövaidluskomisjoni poole üle 5000 korra. Millised on kõige tavalisemad vead, mida tööandjad teevad.

http://www.toooiguse2014.com/