Pankrotiinfo
blogi

Autoomanikud ei pea kinni maksma poliitmänge

// Blogi, // Heringson Bookmark and Share

Reedel avaldas Postimees Online artikli „Asfaldiaukude lappimine tõi Andres Anveltile väärteomenetluse“.  Loos räägitakse, kuidas Sotsiaaldemokraadid parandasid Tallinnas, Weizenbergi 20 maja ees asfaldiauke, mille lõppedes teatas kohale saabunud Tallinna Transpordiameti Liikluskorralduse osakonna juhataja väärteomenetluse alustamisest. Artikli kommentaarides on pooleldi naljaga öeldud, et kas siis Sotsid ei tea, et teede aukude parandamine ja siis parandatud koha pidulik avamine on lubatud ainult Edgar Savisaarele.

Poliitmängud jäägu neile, kellel selleks huvi ja tahtmist, samas mõjutavad tänavaaugud iga liiklejat sõltumata tema poliitilistest eelistustest ning on õigusvastane, et autoomanikud peavad taluma kohaliku omavalituse tegemata töö tagajärgi. Tagajärjed paraku on aga täpselt nii kallid, kui on konkreetse lõhutud autoosa hind rääkimata üldisest veermiku kiiremast kulumisest. Kuigi viimase puhul on kahju tõendamine äärmiselt keerukas, ei soovi Tallinna Linnavalitus hüvitada isegi mitte konkreetse rehvi või velje purunemisest tingitud ilmselgeid kahjusid. Meile teadaolevalt esineb mitmeid juhtumeid, kus linnale esitatud hüvitisenõudeid sisuliselt ei menetleta. Isikule antakse stampvastus, mis mh sisaldab eksitavaid andmed ning kohatuid ja ebaõigeid viited kohtupraktikale. Nimetatud tegevus on aga ilmselges
vastuolus hea halduse tavaga ning suunatud oma õigustatud nõudeid esitanud inimeste eemalepeletamiseks. Kahjuks tuleb tunnistada, et enamusel juhtudel see ka õnnestub, kuivõrd inimesed lihtsalt ei soovi ette võtta kohtuteed.

Samas kui vaidlus siiski kohtusse jõuab, on Tallinna Linnavalitusel enda kaitseks öelda vähe. Nimelt on Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO advokaat Kalju Hanni olnud tänaseks mitmes kohtuvaidluses edukalt esindajaks inimestele, kes on Tallinna linnas lõhkunud oma autode rehve ja muid veermiku detaile löökaukudest läbisõitmise tagajärjel. Kohtud on kõigil kordadel nõustunud meie positsiooniga ning leidnud, et kohaliku omavalitsuse seadusest tulenevaks kohustuseks on tagada teede ja tänavate korrasolek ning ohutus liiklejate jaoks sh ka kohustus iga löökauk kuni parandamiseni eraldi tähistada.

Mitte üheltki autojuhilt ei saa nõuda, et ta peaks kinni maksma poliitmänge, mida praegu teeaukude ümber mängitakse. Igaühel on õigus Tallinna linna poolt tema õiguste rikkumise sh ka löökaugus purunenud rehvi hüvitise nõue kohtule esitada kolme aasta jooksul arvates linna poolt nõude rahuldamata jätmisest. Jah, kahjuks on see lõppkokkuvõttes Tallinna linnakodanike raha, mis kahjukannatajale välja makstakse tänu vääralt seatud eelarveprioriteetidele.

 

Enno Heringson

Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO partner