Pankrotiinfo

Bürooga liitus advokaat Ardi Rebane

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Taaskord on Advokaadibüroo Ahas & Heringson read täienenud – alates oktoobrist töötab meie büroos advokaat Ardi Rebane. Ardi puhul tasub rõhutada, et nagu partner Ene Ahaselgi, on ka temal lisaks kõrgemale juriidilisele haridusele ka majanduskõrgharidus, mille Ardi omandas 1999. a cum laude. Lisaks ei saa Ardi puhul mainimata jätta tema akadeemist tööd: alates aastast 1999 õpetas ta Akadeemias Nord mitmeid õigusaineid olles selle kõrvalt tegev erinevatel administratiivsetel ametikohtadel, peale Akadeemia Nord ühinemist Tallinna Ülikooliga (2010) jätkas oma tegevust õppejõuna Tallinna Ülikooli Õigusakadeemias kellega koostöö on jätkunud tänaseni.

Autoomanikud ei pea kinni maksma poliitmänge

// Blogi, // Heringson Bookmark and Share

Reedel avaldas Postimees Online artikli „Asfaldiaukude lappimine tõi Andres Anveltile väärteomenetluse“.  Loos räägitakse, kuidas Sotsiaaldemokraadid parandasid Tallinnas, Weizenbergi 20 maja ees asfaldiauke, mille lõppedes teatas kohale saabunud Tallinna Transpordiameti Liikluskorralduse osakonna juhataja väärteomenetluse alustamisest. Artikli kommentaarides on pooleldi naljaga öeldud, et kas siis Sotsid ei tea, et teede aukude parandamine ja siis parandatud koha pidulik avamine on lubatud ainult Edgar Savisaarele.

Poliitmängud jäägu neile, kellel selleks huvi ja tahtmist, samas mõjutavad tänavaaugud iga liiklejat sõltumata tema poliitilistest eelistustest ning on õigusvastane, et autoomanikud peavad taluma kohaliku omavalituse tegemata töö tagajärgi. Tagajärjed paraku on aga täpselt nii kallid, kui on konkreetse lõhutud autoosa hind rääkimata üldisest veermiku kiiremast kulumisest. Kuigi viimase puhul on kahju tõendamine äärmiselt keerukas, ei soovi Tallinna Linnavalitus hüvitada isegi mitte konkreetse rehvi või velje purunemisest tingitud ilmselgeid kahjusid. Meile teadaolevalt esineb mitmeid juhtumeid, kus linnale esitatud hüvitisenõudeid sisuliselt ei menetleta. Isikule antakse stampvastus, mis mh sisaldab eksitavaid andmed ning kohatuid ja ebaõigeid viited kohtupraktikale. Nimetatud tegevus on aga ilmselges
vastuolus hea halduse tavaga ning suunatud oma õigustatud nõudeid esitanud inimeste eemalepeletamiseks. Kahjuks tuleb tunnistada, et enamusel juhtudel see ka õnnestub, kuivõrd inimesed lihtsalt ei soovi ette võtta kohtuteed.

Samas kui vaidlus siiski kohtusse jõuab, on Tallinna Linnavalitusel enda kaitseks öelda vähe. Nimelt on Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO advokaat Kalju Hanni olnud tänaseks mitmes kohtuvaidluses edukalt esindajaks inimestele, kes on Tallinna linnas lõhkunud oma autode rehve ja muid veermiku detaile löökaukudest läbisõitmise tagajärjel. Kohtud on kõigil kordadel nõustunud meie positsiooniga ning leidnud, et kohaliku omavalitsuse seadusest tulenevaks kohustuseks on tagada teede ja tänavate korrasolek ning ohutus liiklejate jaoks sh ka kohustus iga löökauk kuni parandamiseni eraldi tähistada.

Mitte üheltki autojuhilt ei saa nõuda, et ta peaks kinni maksma poliitmänge, mida praegu teeaukude ümber mängitakse. Igaühel on õigus Tallinna linna poolt tema õiguste rikkumise sh ka löökaugus purunenud rehvi hüvitise nõue kohtule esitada kolme aasta jooksul arvates linna poolt nõude rahuldamata jätmisest. Jah, kahjuks on see lõppkokkuvõttes Tallinna linnakodanike raha, mis kahjukannatajale välja makstakse tänu vääralt seatud eelarveprioriteetidele.

 

Enno Heringson

Vandeadvokaat, Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO partner

Enno Heringson teeb ettekande Tööõiguse 2013. aasta konverentsil

// Üritused ja sündmused, // Heringson Bookmark and Share

Igal aastal kogunevad tööõiguse spetsialistid ja praktikud tööõiguse aastakonverentsile, mida korraldatakse Eestis tänavu juba kolmandat korda. 17. oktoobril Hotellis Euroopa toimuval Tööõiguse 2013. aasta konverentsil käsitletakse kõiki olulisi ja aktuaalseid tööõiguslikke aspekte nagu töölepingu korrektne sõlmimine ja lõpetamine, töötajate nõuete vältimine, ebaõiglane konkurents, kohtupraktikad, paindlik töökoht ja -aeg, töölepingu seaduse uuemad muudatused, tööandja vastutus ja paljud muud teemad. Ka sellel aastal teeb konverentsil ettekande meie büroo partner Enno Heringson rääkides teemal „Tööleping: lepingu korrektne sõlmimine ja lõpetamine aitavad vältida töötajate nõudeid“. Loe konverentsi kohta juurde siit.

Sellel aastal oleme korraldajatega kokku leppinud, et Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO klientidele on konverentsil osalemine 25% soodsam. Soodustuse kasutamiseks tuleb konverentsile registreerimisel sisestada allahindlus kood, mille saamiseks palume pöörduda meie büroo poole.