Pankrotiinfo

Kampaania korras karistamised on õigusriigis lubamatud

// Blogi, // Heringson Bookmark and Share

20.06.2013 avaldas ajaleht Postimees oma veebiväljaandes nupukese, „Ilves: politsei olgu liiklusrikkujate vastu võimalikult karm“. Nimetatud loos tsiteeritakse presidenti, kes kutsub üles politseid liiklusrikkujate suhtes võimalikult karm olema.

 Eesti Vabariik määratleb end õigusriigina ja sellised üleskutsed ning sekkumine õigusemõistmisse, ka presidendi poolt, ei ole kohased ja aktsepteeritavad. Õiglase karistuse peab rikkujale süüteo tunnuste olemasolul määrama ikka konkreetset rikkumist menetlev isik, kõiki rikkumise asjaolusid arvestades ning oma siseveendumusest ja südametunnistusest lähtuvalt. President ega ka keegi teine ei tohi menetlejale ette öelda, et karistus peaks igal juhul olema tavapärasest karmim.

Selline rõhutatult karmimate karistuste (aresti) taotlemine on politseil teadaolevalt viimaste jaanipäevade ajal kombeks olnud, kuid siit tekib küsimus, kas see on õigusriigis normaalne nähe, et ühel nädalavahetusel aastas on õiguskaitseorganid kampaania korras liiklusrikkujate suhtes eriti karmid ja muul ajal märgatavalt leebemad. Praktika peaks olema aastaringselt ühesugune.

Käesoleva arvamusega ma loomulikult ei õigusta ühtegi õiguserikkumist ja taunin täielikult ja kompromissitult joobes juhtimist (mille eest peaks kogu aeg karmilt karistama), kuid tahan öelda, et menetleja poolt karistuste määramisse ei tohi mitte keegi sekkuda ja kampaaniakorras karistamised ei ole õigusriigile kohased.

Häid jaanipidustusi kõigile ja ärge joobes juhtige – mitte karistuse hirmust, vaid oma ja teiste elu ning tervise pärast!

 

Enno Heringson

Mart ei taha ühistule kommunaalkulude eest maksta

// Blogi, // Heringson Bookmark and Share

Tallinna külje all Peetri alevikus ilusa pargi servas asub kena umbes kahekümne korteriga kortermaja, kus elavad valdavalt viisakad noored inimesed oma lastega ja mõni ka kassiga. Idülliline kooslus teiste samasuguste majade vahel.

Aga vot selles majas lisaks toredatele inimestele omab korterit ka üks isik, keda nimetame edaspidi Mardiks. Mart mingil arusaamatul põhjusel ei taha teiste majaelanikega mõistlikult läbi saada ning jätab järjekindlalt tasumata kommunaalkulude eest. Majanaabrid kannatasid pikka aega Mardi elamist parasiidi moel ja prügiveo eest Mardi osa tasumine toimus reservfondi arvelt, kuhu kõik teised korteriomandite omanikud igkuiselt oma osa maksid. Ühel hetkel sai aga majaelanike mõõt täis.

Ühistu pöördus maksekäsukiirmenetluse raames kohtusse, kohus üritas Mardile makseettepanekut kätte toimetada. Mart aga teatas kohtule, et hea meelega võtaks pakutavad dokumendid vastu, aga ei saa.

Mart on kaval, sest Mart teab, et võlg on võõra oma ehk võlausaldaja probleem ja võlausaldaja peab hirmsat moodi vaeva nägema, et võlgniku käest võlg kätte saada.

Kui Mardile dokumente kätte toimetada ei saa, peab ühistu hagiga kohtusse minema ja see võtab aega ning ühistu raha, lisaks puudutab vastav maksekäsk vaid juba sissenõutavaid võlgu ja tulevikus saab jälle võlgu jääda.

Mart on kaval, kuid ühistu on kavalam, ühistu läheb Mardi vastu hagiga kohtusse küll, kuid juba sissenõutavaks muutunud võlgadele lisaks nõuab ka Mardi korteri sundvõõrandamist.

Nimelt on seaduses kirjas, et kui korteriomanik on korduvalt rikkunud teise korteriomaniku suhtes oma kohustusi ja kui korteriomanikud ei pea tema ühisusse kuulumist enam võimalikuks, võivad nad nõuda, et ta oma korteriomandi võõrandab. Võõrandamisnõude võib eelkõige esitada, kui korteriomanik on korduvalt jätnud täitmata kohustused, mis puudutavad korteriomandi reaalosa korrashoidu ning tegevust, mis puudutab mõistlikku arvestamist naabritega või kui korteriomanik on vähemalt kuue kuu majanduskulude tasumisega viivitanud üle kolme kuu.

Seega võiksid kõik Mardid ja Marid, kes tunnevad eneses ära käesoleva loo kangelase hakata mõtlema suhete taastamise peale naabrite ja korteriühistuga, sest kohtuveskid on õiglased. Tänasest võlausaldaja murest saab Mardi jaoks peagi olulisem mure. Võlg ei ole enam võõra oma, võlg on Mardi oma ja korterit ka enam ei ole.

Indrek Kukk