Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Äripäev kirjutab – kahjunõude võib esitada ka juhatuse liikme pärija vastu

// Artiklid, // sirle Bookmark and Share

Kui seni sai juhatuse liikme vastu esitada nõudeid kümne aasta jooksul pärast kahju tekitamist, siis nüüd otsustas riigikohus, et selleks on viis aastat.

Pankrotihaldur Ene Ahase sõnul soosib selline lahendus juhatuse liikmete pahatahtlikku käitumist. Seni, kuni praegu kehtivat seadust ei muudeta, tuleb Ahase sõnul arvestada riigikohtu seisukohaga. “Selline kohtupraktika soosib pahatahtlikku käitumist – juhatuse liikmed teavad, et reaalset vastutust ei järgne,” ütles Ahas.

Ettevõtte juhtide ning ka võlausaldajate jaoks olulise otsuse langetas riigikohtu tsiviilkolleegiumi seitsmeliikmeline koosseis. Ainult üks kohtunik – Henn Jõks – jäi eriarvamusele. Jõksi hinnangul võib viieaastane aegumistähtaeg julgustada juhatuse liikmeid teadlikult oma kohustusi rikkuma ning pahatahtlikult käituma.

Riigikohus langetas otsuse vaidluses, mis puudutas pankrotistunud väikemajade tootjat Eesti Taara. Ettevõtte pankrotihalduri Ene Ahase hinnangul tekitas aastatel 1996-2006 Eesti Taara juhatusse kuulunud Hans-Peet Johannes ettevõttele 148 092 euro suuruse kahju. Kuna Hans-Peet Johannes suri 2006. aastal, siis nõudis pankrotihaldur kahju hüvitamist tema vara pärinud tütrelt Maris Johanneselt. Kuna Maris Johannes polnud sellega päri, esitas Ahas tema vastu hagi kohtusse. Vaidlus lõppes mai alguses riigikohtus Johannesele soodsalt.

Pankrotihaldur Ene Ahase sõnul selgus Eesti Taara pankrotimenetluses, et Hans-Peet Johannes omastas juhatuse liikmeks oleku ajal aktsiaseltsi raha ning tekitas ettevõttele suurt kahju. Kohus vaidles ka selle üle, kas üldse on võimalik nõuda pärijalt kahju hüvitamist. Ka sel teemal puudus varasem kohtupraktika, rääkis Ahas.

Mis oli riigikohtu otsuse sisu ning kuidas kommenteerib otsust pankrotihaldur ja Johannest kohtus esindanud Raidla Lejins & Norcous vandeadvokaat Neve Uudelt, loe pikemalt tänasest Äripäevast.