Pankrotiinfo

Äripäev kirjutab – kahjunõude võib esitada ka juhatuse liikme pärija vastu

// Artiklid, // sirle Bookmark and Share

Kui seni sai juhatuse liikme vastu esitada nõudeid kümne aasta jooksul pärast kahju tekitamist, siis nüüd otsustas riigikohus, et selleks on viis aastat.

Pankrotihaldur Ene Ahase sõnul soosib selline lahendus juhatuse liikmete pahatahtlikku käitumist. Seni, kuni praegu kehtivat seadust ei muudeta, tuleb Ahase sõnul arvestada riigikohtu seisukohaga. “Selline kohtupraktika soosib pahatahtlikku käitumist – juhatuse liikmed teavad, et reaalset vastutust ei järgne,” ütles Ahas.

Ettevõtte juhtide ning ka võlausaldajate jaoks olulise otsuse langetas riigikohtu tsiviilkolleegiumi seitsmeliikmeline koosseis. Ainult üks kohtunik – Henn Jõks – jäi eriarvamusele. Jõksi hinnangul võib viieaastane aegumistähtaeg julgustada juhatuse liikmeid teadlikult oma kohustusi rikkuma ning pahatahtlikult käituma.

Riigikohus langetas otsuse vaidluses, mis puudutas pankrotistunud väikemajade tootjat Eesti Taara. Ettevõtte pankrotihalduri Ene Ahase hinnangul tekitas aastatel 1996-2006 Eesti Taara juhatusse kuulunud Hans-Peet Johannes ettevõttele 148 092 euro suuruse kahju. Kuna Hans-Peet Johannes suri 2006. aastal, siis nõudis pankrotihaldur kahju hüvitamist tema vara pärinud tütrelt Maris Johanneselt. Kuna Maris Johannes polnud sellega päri, esitas Ahas tema vastu hagi kohtusse. Vaidlus lõppes mai alguses riigikohtus Johannesele soodsalt.

Pankrotihaldur Ene Ahase sõnul selgus Eesti Taara pankrotimenetluses, et Hans-Peet Johannes omastas juhatuse liikmeks oleku ajal aktsiaseltsi raha ning tekitas ettevõttele suurt kahju. Kohus vaidles ka selle üle, kas üldse on võimalik nõuda pärijalt kahju hüvitamist. Ka sel teemal puudus varasem kohtupraktika, rääkis Ahas.

Mis oli riigikohtu otsuse sisu ning kuidas kommenteerib otsust pankrotihaldur ja Johannest kohtus esindanud Raidla Lejins & Norcous vandeadvokaat Neve Uudelt, loe pikemalt tänasest Äripäevast.

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO esindas taas kohtus edukalt Tõrva linna

// Uudised, // sirle Bookmark and Share

 

Tõrva linn on üks vähestest omavalitsusest, kes julges minna Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vastu kohtusse ning võitis.

Vaidluse põhjuseks oli EASi soov nõuda Tõrvalt tagasi osa lasteaia Mõmmik renoveerimiseks eraldatud toetusest. Vaatamata kohtuvõidule pole aga Tõrva linn osa abiraha tagastamisest pääsenud, sest EAS kavatseb esitada tagatisnõude uuesti.

Tallinna Halduskohus jättis alguses õiguse EASile. “Teise astme kohtulahend süstib rakendusüksustele vastutust ning ei saa välistada, et see on Euroopa õiguses teerajajaks. Kogu praktika peaks selles suunas minema, et ääretu formalismi kõrval asutakse lähtuma ka tervest mõistusest ning vaadatakse asju sisuliselt,” lausus Tõrva linnavalitsust esindanud advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO vandeadvokaat Enno Heringson.

Tema sõnul puudutab kohtuotsus kõiki ettevõtjaid ja omavalitsusi, kes on mõne rakendusüksuse kaudu toetust saanud, kuid kellelt nüüd üritatakse formaalsete etteheidete abil toetus tagasi nõuda.

Miks EAS nõudis raha tagasi ja mis tagas Tõrva linnale võidu, loe pikemalt 23. mai 2013. a Äripäevast.

Ene Ahas valiti Eesti Advokatuuri revisjonikomisjoni esimeheks

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

01. märsil 2013. Tallinnas toimunud  Eesti Advokatuuri korralisel üldkogul valiti revisjonikomisjoni üheks liikmeks Ene Ahas Advokaadibüroost Ahas & Heringson GLO. 14. mai 2013. a toimunud revisjonikomisjoni istungil valiti ükshäälselt revisjonikomisjoni esimeheks Ene Ahas.

Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse üldkogu poolt vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks. Esimehe valivad revisjonikomisjoni liikmed endi hulgast.