Pankrotiinfo

Bürooga liitus Indrek Kukk

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Alates 01. aprillist 2013. a töötab Advokaadibüroos Ahas & Heringson GLO jurist Indrek Kukk. Indrek on 2004. aastal lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi ning omandab hetkel  magistrikraadi Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas. Varasemalt on Indrek töötanud Tallinna Ringkonnakohtus, riigi ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustes ning õigusbüroos. Sellest tulenevalt on Indrek omandanud kogemusi nii haldusmenetluse, riigihangete, karistusõiguse kui ka tsiviilõiguse valdkonnas. Märgitust tulenevalt omab Indrek õigusteadmisi väga laias õigusspektris ning väärtustab seega veelgi meie büroo meeskonda, kes juba nagunii on tuntud seetõttu, et suudab klientide huve kaitsta sisuliselt kõikides menetlustes kõikvõimalike õigusprobleemide tõusetumise korral.