Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Ene Ahas valiti advokatuuri revisjonikomisjoni

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

01. märsil 2013. toimus Tallinnas Eesti Advokatuuri korraline üldkogu. Lisaks esimehe, juhatuse ja aukohtu valimistele toimusid ka revisjonikomisjoni liikmete valimised. Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Revisjonikomisjon valitakse vandeadvokaatide seast vähemalt kolmeliikmelisena neljaks aastaks.

Järgmiseks tööperioodiks valiti revisjonikomisjoni Ene Ahas Advokaadibüroost Ahas & Heringson GLO.