Pankrotiinfo

Kaaslaenajad ühisel pinnal – asjatundja arvamus ajakirjas “Mari”

// Artiklid, // sirle Bookmark and Share

Teineteist leidnud paar otsustab hankida ühise elupinna ja selle ostuks koos laenu võtta. Mis saab siis, kui suhe lõpeb?

Vastab Advokaadibüroo Ahas & Heringson partner, vandeadvokaat Ene Ahas.

Juhul kui kaaslaenu saajad – mees ja naine – võtavad ühise eluaseme ostmiseks laenu, siis samale varale seatakse enamasti ka hüpoteek. Laenu makstakse pangale tagasi vastavalt omavahelisele kokkuleppele, kui suure osa kumbki tasub. Enamasti tasub makseid mees, kui naine on väikeste lastega kodus. Kui aga minnakse lahku või juhtub, et üks osapool sureb, siis on pangal õigus nõuda laenu maksmist edasi hoolimata sellest, kes oli kokkuleppe järgi maksja.
Kui tekivad probleemid laenu tagasimaksmisega, on pangal võimalik nõuda võla tasumist mõlemalt, sõltumata sellest, kas inimesel on sissetulekuid, millega kohustusi täita.

Täismahus artikkel 2012. a ajakirja “Mari” novembrikuu numbris

Kutse seminarile äritegevusest Valgevenes

// Üritused ja sündmused, // Heringson Bookmark and Share

 

Meie partnerbüroo Valgevenes, Law Business Solutions Agency, korraldab 27. novembril 2012. a Vilniuses seminari, mille teemaks on äritegevus Valgevenes – reeglid ning eelised. Seminar on osavõtjatele tasuta. Kui kellelgi on huvi seminari täpsema ajakava vastu, siis palume selleks saata e-kiri info@heringson.ee.

 

 

 

 

Meie Läti partner esines Tallinnas kõrgetasemelisel konverentsil

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

8.-9. novembrini  toimusTallinnas kõrgetasemeline konverents, mis keskendus Euroopa Liidu, täpsemalt Läänemere piirkonna majanduskriisist välja toomisele (loe lähemalt http://www.kpkoda.ee/content/avaliku-poole-lingid/uudised-ja-teated) Põhjalikumad arutelud toimusid konverentsi paneelides, mille teemadeks olid: „Läänemere piirkonna majanduse konkurentsivõime areng ning õigusruum – probleemid ja võimalused maksejõuetusõiguse ja täitemenetluse valdkonnas“; „Avaliku-, era- ja kolmanda sektori koostöö Läänemere piirkonna ühtse majandus-, õigus- ja haldusruumi kujundamisel“ ja „Innovatsioon, e-andmevahetus, sealjuures registrid, digiallkiri ja e-oksjon – „imerelvad“ või täitumatu unistus majandus- ja õiguskeskkonna arendamisel Läänemere piirkonnas“.

Paneeli: „Läänemere piirkonna majanduse konkurentsivõime areng ning õigusruum – probleemid ja võimalused maksejõuetusõiguse ja täitemenetluse valdkonnas“ II plokis „Skandinaavia-Balti koostöö maksejõuetusõiguse arendamisel“ osales ka Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO Läti partnerbüroo partner, vandeadvokaat Martins Bunkus. Martins Bunkus tegeleb süvendatult äriõiguse sh maksejõuetuse menetlustega ning on Lätis selles valdkonnas tunnustatud asjatundja.