Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Partner Ene Ahas esindab Eesti Advokatuuri MTÜ Lastekaitse Liidu poolt kokku kutsutud ümarlaudadel „Laps perevägivalla ohvrina“

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Lastekaitse Liidu poolt on kokku kutsutud ümarlaud  „Lapse õigus: olla kaitstud lähisuhtevägivalla eest” , mille eesmärgiks on teadvustada vajadust teha aktiivselt koostööd kõigi osapoolte vahel lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemisel,  et minimaliseerida lähisuhtevägivalla negatiivsed mõjud lastele ja tagada lapse põhiõiguste realiseerumine.  Efektiivne koostöövõrgustik ja  ohvriabi peab reaalselt toimima ja olema kättesaadav kõigile lastele nii kohtu-kui kohtuvälises menetluses ning olenemata  sellest kas nende endi vanemad peavad seda oluliseks või mitte. Lähisuhtevägivallaohvritele peab olema tagatud juurdepääs elementaarsetele sotsiaalteenustele, sh ohvriabi, psühholoogiline abi ja  õigusabi. Lähisuhtevägivalla eest on alati vastutav vägivallatseja. Vägivaldse käitumise taunimata jätmine ühiskonna poolt ja vägivallatsejate vastutusele võtmata jätmine õiguskaitseorganite poolt on lubamatu. Eesti Advokatuuri esindab ümarlaual Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO partner Ene Ahas. Laste õiguste kaitse on tähtsal kohal nii Ene Ahase kui terve meie büroo profiilis.