Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO astus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Alates 21. augustist 2012. a on Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, millesse on koondunud ettevõtjad, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisse ning luua ühise jõuna paremad tingimused ettevõtluse arenguks Eestis. Kuivõrd äri- ja maksuõigus ning ettevõtjate huvide kaitse ja sellega seonduv on tähtsal kohal Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO profiilis, siis oli Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks astumine igati loogiline samm.