Pankrotiinfo

Partner Ene Ahas esindab Eesti Advokatuuri MTÜ Lastekaitse Liidu poolt kokku kutsutud ümarlaudadel „Laps perevägivalla ohvrina“

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Lastekaitse Liidu poolt on kokku kutsutud ümarlaud  „Lapse õigus: olla kaitstud lähisuhtevägivalla eest” , mille eesmärgiks on teadvustada vajadust teha aktiivselt koostööd kõigi osapoolte vahel lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemisel,  et minimaliseerida lähisuhtevägivalla negatiivsed mõjud lastele ja tagada lapse põhiõiguste realiseerumine.  Efektiivne koostöövõrgustik ja  ohvriabi peab reaalselt toimima ja olema kättesaadav kõigile lastele nii kohtu-kui kohtuvälises menetluses ning olenemata  sellest kas nende endi vanemad peavad seda oluliseks või mitte. Lähisuhtevägivallaohvritele peab olema tagatud juurdepääs elementaarsetele sotsiaalteenustele, sh ohvriabi, psühholoogiline abi ja  õigusabi. Lähisuhtevägivalla eest on alati vastutav vägivallatseja. Vägivaldse käitumise taunimata jätmine ühiskonna poolt ja vägivallatsejate vastutusele võtmata jätmine õiguskaitseorganite poolt on lubamatu. Eesti Advokatuuri esindab ümarlaual Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO partner Ene Ahas. Laste õiguste kaitse on tähtsal kohal nii Ene Ahase kui terve meie büroo profiilis.

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO astus Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Alates 21. augustist 2012. a on Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liige. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on Eesti vanim ja suurim ettevõtjate esindusorganisatsioon, millesse on koondunud ettevõtjad, kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse ettevõtjasõbraliku majanduskeskkonna kujundamisse ning luua ühise jõuna paremad tingimused ettevõtluse arenguks Eestis. Kuivõrd äri- ja maksuõigus ning ettevõtjate huvide kaitse ja sellega seonduv on tähtsal kohal Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO profiilis, siis oli Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks astumine igati loogiline samm.