Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO liitus esimese advokaadibüroona dokumendivahetuskeskusega (DVK)

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO on esimesena advokaadibüroodest liitunud dokumendivahetuskeskusega (DVK), mis on suunatud dokumentide, kirjade ja e-arvete  vahetamiseks avaliku sektori asutustega (sh kohalikud omavalitsused, tervishoiu- ja lasteasutused jt) kasutades selleks turvalist X-tee kanalit. Tänaseks on dokumendivahetuskeskusega liitunud juba üle 570 erineva asutuse ja organisatsiooni. DVKd kasutades toimub dokumendivahetus sünkroonselt, mis tagab dokumendi ja info kohalejõudmise. Dokumenti saates pole reeglina teada, kas vastuvõttev infosüsteem on parajasti info vastuvõtmiseks valmis. DVKs jääb saadetud dokument ootele, kuni vastuvõttev infosüsteem on töökorras ja küsib DVKst uut dokumenti. Dokumendi vastuvõtja tuvastatakse registri- või isikukoodi abil (vastuvõtja on autoriseeritud ja tema õigust dokumenti vastu võtta kontrollitakse). DVKs saadetakse alati dokumendiga kaasa masinloetaval kujul dokumenti iseloomustavad andmed (metaandmed – saatja nimi, dokumendi tüüp jms). Vastuvõttev infosüsteem saab neid automaatselt sisse lugeda. Kui dokument ise saadetakse samuti masinloetaval (xml) kujul (ka kõigis teistes formaatides faile – pdf, doc jt, maht ja arv pole piiratud), saab vastuvõttev infosüsteem ka sisu automaatselt sisse lugeda. Näiteks masinloetaval kujul saadetud arvelt suudavad mitmed vastuvõtvad infosüsteemid lugeda sisse müüja info, ostetava kauba info, hinna, maksekuupäeva jms. DVKga on liidestatud kõigi ministeeriumide, ametite dokumendihaldussüsteemid. Lisaks ka teiste avaliku sektori asutuste (kohalikud omavalitsused, lasteasutused, koolid jt) infosüsteeme ja dokumendihaldussüsteeme. DVKga on liidestatud ka riigiportaali ametlike vormide ja „Minu dokumendid“ teenused. Viimase kaudu saavad eraisikud ja ettevõtjad lihtsalt vahetada dokumente otse riigi- ja avaliku sektori asutuste infosüsteemidega.