Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Ene Ahas valiti Eesti Advokatuuri revisjonikomisjoni

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

13. aprillil 2012. a toimus Tartus Eesti Advokatuuri üldkogu. Muude otsuste hulgas valis üldkogu advokatuuri revisjonikomisjoni uueks liikmeks Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO partneri, vandeadvokaat Ene Ahase. Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Teised revisjonikomisjoni liikmed on vandeadvokaadid Alla Jakobson ning Sven Sillar (esimees), asendusliikmed on vandeadvokaadid Sirje Must ja Jüri Sirel. Ene Ahas on pankrotihaldurina ka Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja revisjonikomisjoni liige.