Pankrotiinfo
uudised ja sündmused

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO lõi koos rahvusvaheliste partneritega advokaadibüroode allianssi

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Advokaadibüroo Ahas &Heringson GLO Eestist, Advokaadibüroo Martins Bunkus Lätist ning Advokaadibüroo  Bagdanskis iLAW Leedust sõlmisid kokkuleppe edasiseks rahvusvaheliseks koostööks. Lähtuvalt praktikast on kõigi liitu kuuluvate advokaadibüroode kliendid vajanud abi lisaks oma kodumaale ka naaberriikides ja kaugemalgi – sellest tulenevalt seadsidki advokaadibürood eesmärgiks liidu loomisel eelkõige klientide efektiivsema teenindamise. Lisaks arendavad bürood loomulikult omavahelist suhtlust eesmärgiga õppida teineteise ning teiste riikide kogemustest. Kokkuvõttes muudab rahvusvaheline koostöö kõiki büroosid tugevamaks, millest võidavad eelkõige just kliendid, kellele saame esialgu teenuseid pakkuda juba kolmes Balti vabariigis. Kolme allianssi kuuluva advokaadibüroo ühine avadomeen on www.griffin-law.com. Greif (griffin) on müütiline kulla valvur – tänapäeval on kullast kallim veel südamerahu, mida pakumegi.