Pankrotiinfo

Ene Ahas valiti Eesti Advokatuuri revisjonikomisjoni

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

13. aprillil 2012. a toimus Tartus Eesti Advokatuuri üldkogu. Muude otsuste hulgas valis üldkogu advokatuuri revisjonikomisjoni uueks liikmeks Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO partneri, vandeadvokaat Ene Ahase. Revisjonikomisjon kontrollib advokatuuri majandustegevust ning esimehe, juhatuse ja kantsleri asjaajamist. Teised revisjonikomisjoni liikmed on vandeadvokaadid Alla Jakobson ning Sven Sillar (esimees), asendusliikmed on vandeadvokaadid Sirje Must ja Jüri Sirel. Ene Ahas on pankrotihaldurina ka Kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja revisjonikomisjoni liige.

Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO lõi koos rahvusvaheliste partneritega advokaadibüroode allianssi

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Advokaadibüroo Ahas &Heringson GLO Eestist, Advokaadibüroo Martins Bunkus Lätist ning Advokaadibüroo  Bagdanskis iLAW Leedust sõlmisid kokkuleppe edasiseks rahvusvaheliseks koostööks. Lähtuvalt praktikast on kõigi liitu kuuluvate advokaadibüroode kliendid vajanud abi lisaks oma kodumaale ka naaberriikides ja kaugemalgi – sellest tulenevalt seadsidki advokaadibürood eesmärgiks liidu loomisel eelkõige klientide efektiivsema teenindamise. Lisaks arendavad bürood loomulikult omavahelist suhtlust eesmärgiga õppida teineteise ning teiste riikide kogemustest. Kokkuvõttes muudab rahvusvaheline koostöö kõiki büroosid tugevamaks, millest võidavad eelkõige just kliendid, kellele saame esialgu teenuseid pakkuda juba kolmes Balti vabariigis. Kolme allianssi kuuluva advokaadibüroo ühine avadomeen on www.griffin-law.com. Greif (griffin) on müütiline kulla valvur – tänapäeval on kullast kallim veel südamerahu, mida pakumegi.

Bürooga liitus meediaekspert ja Soome õiguse asjatundja Juhani Tamminen

// Uudised, // Heringson Bookmark and Share

Meil on hea meel teatada, et Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO meeskonnaga liitus nõunikuna Juhani Tamminen. Juhani näol on tegemist multitalendiga, kes omab põhjalikku ülevaadet nii Eesti kui Soome õigus- ja meediamaastikust. Oma kogemustest lähtuvalt (vt põhjalikumalt http://heringson.ee/meeskond/juhani-tamminen/) nõustab Juhani Tamminen Advokaadibürood Ahas & Heringson GLO nii Soome Vabariigi õigusruumi puutuvates küsimustes kui ka kommunikatsiooni alal kaasustes, mis on või võivad sattuda avalikkuse teravdatud tähelepanu alla. Märgitu tähendab, et Advokaadibüroo Ahas & Heringson GLO suudab kliendile nüüdsest lisaks kõrgtasemel juriidilisele teenusele pakkuda ka terviklikku PR-lahendust seoses olukordadega, kus meedia huvi kas muutub kriitiliseks või on kliendil endal mõistlik avalikkuse poole pöörduda.